Stravovací systém
Objednávacie centrum
v1.7.2
Vážení stravníci,
od 4.10.2021 spúšťame skúšobnú prevádzku burzy.
Princíp burzy spočíva v tom, že svoje objednané jedlo ponúkne stravník do burzy, v burze bude ponúkané počas jednej zmeny, na ktorú je objednané. Ak si jedlo nikto nepreberie, bude pôvodnému stravníkovi zúčtované.
Stravu na nasledujúci deň je potrebné objednať najneskôr do 13:00 hod., stravu na víkend - v piatok do 13:00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.

Identifikačné číslo:
Heslo:

UPOZORNENIE: Systém rozlišuje veľké a malé písmená a podporuje diakritiku.

Dodávateľom systému je spoločnosť WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok.